Privacy verklaring

Broeze Grondverzet is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.broezegrondverzet.nl
Broezeweg 2a
7468 RD Enter

Tel. +31653784084
info@broezegrondverzet.nl

Broeze Grondverzet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Broeze Grondverzet verwerkt ook persoonsgegevens ingeval van wettelijke verplichting, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Broeze Grondverzet neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

CreaTraject bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

CreaTraject bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.Broeze Grondverzet deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast verstrekt Broeze Grondverzet uw persoonsgegevens uitsluitend aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Broeze Grondverzet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@broezegrondverzet.nl

Beveiliging persoonsgegevens

Broeze Grondverzet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@broezegrondverzet.nl. M te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast verstrekt Broeze Grondverzet uw persoonsgegevens uitsluitend aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Wijzigingen privacy statement

Broeze grondverzet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Raadpleeg daarom het privacy statement met enige regelmaat, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Voor vragen over dit Privacy Statement en de wijze waarop Broeze Grondverzet eventuele door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Broeze Grondverzet via info@broezegrondverzet.nl.