Asfalteren wegen gemeente Wierden

Broeze Grondverzet Enter - Gemeente Wierden

Met de asfaltploeg door gemeente Wierden.